ZES „Dorin Pavel” Alba Iulia (pilot)


Într-un gest proactiv pentru dezvoltarea urbană durabilă, Alba Iulia a fost gazda recentă a unei sesiuni de dezvoltare a capacităților privind Zonele de Emisii Scăzute, derulat în sala de conferințe a Primăriei Alba Iulia.

Evenimentul, organizat de către Agenția Locală de Energie Alba (ALEA), s-a concentrat pe îmbunătățirea înțelegerii participanților privind zonele urbane cu emisii reduse (LEZ) și zonele cu emisii zero (ZEZ) în cadrul proiectului european ClimAct CEE (Stimularea procesului de transformare a țărilor Central și Est Europene (CEE) în unele decarbonizate și cu emisii scăzute de poluanți) cofinanțat prin Programul „European Climate Initiative (EUKI)”


Sesiunea a început prin prezentarea de catre ALEA a obiectivelor întâlnirii în cadrul proiectului ClimAct CEE și al procesului de screening climatic. Participanților li s-a prezentat apoi o prezentare generală cuprinzătoare a neutralității climatice și a importanței sale în zonele urbane.

Un moment important a fost prezentarea studiilor de caz LEZ/ZEZ din întreaga UE; prezentarea activităților de implementare, a rezultatelor și a lecțiilor învățate a oferit o oportunitate valoroasă pentru participanți de a se implica în discuții consistente. În mod deosebit, provocările cu care se confruntă Alba Iulia, similar cu alte orașe din România, au fost atribuite și unor lacune legislative naționale, în special în ceea ce privește reglementările privind poluarea atmosferică și responsabilitățile de monitorizare.

În timpul discuțiilor, accentul s-a îndreptat către sistemele de încălzire din Alba Iulia. Provocarea tranziției către sisteme cu emisii mai scăzute, dată de utilizarea predominantă a arzătoarelor de gaz și a sobelor cu combustibili fosili, a ridicat preocupări cu privire la fezabilitatea economică a încălzirii cu echipamente utilizând alte surse verzi pentru locuitori. Au fost discutate și cazuri legate de transport, subliniind importanța reglementărilor locale în restricționarea vehiculelor puternic poluante în interiorul orașului.

Sesiunea s-a îndreptat către prezentarea metodelor pentru depășirea obstacolelor în implementarea LEZ/ZEZ, evidențiind lipsa datelor disponibile referitoare la energie și la monitorizarea calității aerului ca bariere semnificative. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia și-au exprimat angajamentul de a aborda aceste provocări, inclusiv posibile investiții în senzori de monitorizare, atât pentru conștientizarea cetățenilor, cât și pentru identificarea problemelor de poluare a aerului.

ALEA a împărtășit perspective privind metodologia de screening ClimAct CEE, detaliind funcționalitatea acesteia și prezentând rezultate preliminare de la nivelul ZES pilot „Dorin Pavel” din Alba Iulia. Participanții au salutat metoda și au arătat interes în utilizarea sa pe o scară mai largă în proiecte viitoare.

Sesiunea de dezvoltare a capacităților s-a încheiat cu o prezentare a cadrului politic legat de LEZ/ZEZ. Accentul a fost pus pe încurajarea participanților să propună îmbunătățiri ale cadrului legislativ și de reglementare la nivel local pentru implementarea eficientă a LEZ/ZEZ.


La finalul întâlnirii, participanții au schimbat idei cu privire la proiectele lor viitoare legate de energia durabilă în general și zonele cu emisii reduse în mod special. Soluțiile prezentate au fost apreciate, iar participanții și-au exprimat sprijinul pentru măsurile planului de acțiune care vor fi elaborate în cadrul proiectului ClimAct CEE.

Evenimentul a evidențiat angajamentul Alba Iuliei față de planificarea urbană sustenabilă și eforturile sale colaborative în special cu ALEA în modelarea unui viitor mai verde și mai durabil.


Detalii proiect ClimAct CEEWebsite ClimAct CEE EUKI