Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziționarea de produse:
Sistem de afișaj cu PC + prize inteligente WiFi
în cadrul proiectului proiect SUPPORT PGI 02448 (Interreg Europe).


Cerințele produselor/serviciilor se regăsesc în Anexa 1- Caiet de sarcini.
Ofertanții sunt rugați să transmită pe adresa de e-mail [email protected] oferta tehnică detaliată și oferta financiară.


Data limită pentru transmiterea ofertelor:
12.11.2019 ora 14:00

Invitație de participareAnexa 1 – Caiet de sarcini