Poluarea aerului este una dintre cele mai importante cauze de boală (cancer pulmonar, infart, obstrucții ale căilor respiratorii, astm, etc.). Poluarea aerului s-a accentuat odată cu creșterea proceselor generatoare de particule fine din zonele urbane și nu numai. Diverse procese atmosferice pot modifica caracteristicile maselor de aer din perspectiva poluării cu substanțe chimice volatile sau cu Particule Materiale (PM) în suspensie.

În funcție de tipul poluării, respectiv de speciile chimice care difuzează la sursele de poluare, pot exista diverse efecte negative asupra oamenilor, plantelor, animalelor și solului. Un aer curat este absolut vital și esențial pentru a avea o viață normală. Un aer poluat scade durata de viață și accentuează alte probleme de sănătate. Compoziția normală a aerului atmosferic este de cca 78% azot, 21% oxigen și 1% alte gaze (argon, dioxid de carbon).


La nivelul centrelor urbane și a zonelor cu trafic greu, compoziția standard a aerului se modifică, iar în apropierea zonelor cu trafic auto intens, aproape de sol, crește procentrul de dioxid de carbon, apare monoxidul de carbon, hidrocarburi nearse (HC) oxizi de azot (NOx) precum și a smogului fotochimic. Aerul reprezintă și mediul de transport al vibrațiilor și zgomotului generat de traficul auto. Celelalte vibrații sunt transmise prin sol și alte construcții.

Pe lângă modificarea compoziției gazoase, aerul este încărcat cu Particule Materiale (PM). Acestea consituie un factor de risc pasiv pentru sănătate deoarece rămân blocate la nivelul căilor respiratorii, inclusiv la nivelul alveolelor pulmonare. Dimensiunea și concentrația PM

Articol în construcție…