Observatorul Energetic ANERGO a publicat hărțile privind evoluția consumurilor finale de energie din sectorul rezidențial de pe teritoriul județului Alba în anul 2015 față de anul 2008. Acestea se bazează pe indicatorul de consum specific pe cap de locuitor pe an, rezultând astfel o situație adaptată la variația numărului de locuitori.

Evoluția consumului specific de energie electrică pe cap de locuitor în anul 2015 față de anul 2008 în sectorul rezidențial pe teritoriul județului Alba

Click pe imagine pentru mărire

Consumul specific de energie electrică în sectorul rezidențial se distinge printr-o creștere cu valori cuprinse între 4,2% și 103,4% în 2015 față de anul 2008. Cele mai importante creșteri ale consumului specific de energie electrică din sectorul rezidențial au fost înregistrate pe teritoriul administrativ al unor comune cu un număr mai mic de locuitori, unde indicatorul specific a suferit diferențe mai mari. În municipiile și orașele de pe teritoriul județului, creșterea consumului specific din sectorul rezidențial nu a depășit 29%.

Evoluția consumului specific de gaze naturale pe cap de locuitor în anul 2015 față de anul 2008 în sectorul rezidențial pe teritoriul județului Alba

Click pe imagine pentru mărire

Consumul specific de gaze naturale în sectorul rezidențial a suferit în schimb o scădere consistentă cu 33% în medie în Unitățile Administrativ-Teritoriale unde există rețea de distribuție a gazelor naturale.