Scopul GALMMTMM este dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zona Munţilor Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare şi adiacentă acesteia, zonă numită în continuare “teritoriul parteneriatului” .

Prin aceasta se înţelege realizarea în teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare locala, prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de acţiune ale dezvoltarii durabile si anume lupta impotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii durabile şi protecţia mediului şi care vor viza:

  • dezvoltarea economică a comunităţilor;
  • reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000;
  • restaurarea şi conservarea siturilor;
  • protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;
  • promovarea şi conservarea valorilor traditionale morale, culturale şi de cult;
  • promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse;
  • dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor;
  • promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.