sigla 100 SRE RES

Siglă proiect

Proiectul “Towards 100% RES rural communities” (Către comunităţi rurale care utilizează 100% Surse de Energie Regenerabilă) acronim 100% RES communities, este finanțat prin programul Intelligent Energy Europe, înregistrat cu nr de contract IEE/11/014/SI2.616363/ 2012, și se va derula pe operioadă de 3 ani.

Coordonatorul proiectului este CLER – Comite de Laision Energies Renouvelables , din Franța.

Parenerul român al proiectului este Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău care împreună cu ALEA, în calitate de colaborator vor derula la nivel național proiectul.

Proiectul se adresează comunităţilor rurale care doresc să îşi acopere necesarul de energie în întregime cu energie regenerabilă, utilizînd potențialul disponibil al teritoriului lor și care doresc un nivel ridicat de eficienţă energetică. Obiectivul general este de a sprijini comunitățile participante în a transforma restricțiile cu care se confruntă în prezent numeroase zone rurale într-o oportunitate de dezvoltare locală, creare de locuri de muncă şi stoparea declinului populaţiei.

Mai multe informații despre proiect la adresa http://www.100-res-communities.eu/. Site-ul în limba română va fi disponibil în curând. Implementat într-o zonă pilot din județul Bacau, proiectul are o deschidere națională invitând comunitățile din întreaga țară să participe la următoarele activități:

Clubul RURENER România

Are drept obiectiv schimbul de experiență și de bune practici, sprijin acordat comunităților mici pentru a dezvolta proiecte comune și a adera la Convenția Primarilor, mișcarea europeană ce promovează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru dezvoltarea Planurilor de Acțiune pentru energie durabilă (SEAP).

Clubul RURENER România face parte din Asociația europeană RURENER cu filiale în 8 țări europene (Franța, Germania, Italia, Spania, Grecia, Ungaria, Belgia, România) la care se vor mai adauga în curând Polonia, Republica Cehă, Slovenia, Austria și Scoția.

Mai multe informații despre Asociația RURENER găsiți la adresa ul http://ro.rurener.eu/
Citiți Carta RURENER aici: Carta RURENER – Romana.pdf

Liga Campionilor Surselor Regenerabile de Energie

Se adresează tuturor localităților mari și mici din România care doresc să își promoveze realizările din domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice.

Liga europeană a campionilor surselor de energie regenerabilă se desfășoară pe divizii naționale în următoarele țări: Franța, Italia, Ungaria, Germania, Austria, Polonia Bulgaria, Republica Cehă, Scoția, Slovenia și începând din anul 2013 și România.

Ceremonia de premiere a campionilor europeni ai ligii în anul 2014 se va desfășura la Bruxelles, pe data de 25 iunie 2014. Citește aici raportul privind Liga Campinilor SRE: Raport Liga Campionilor RES – România.pdf


CONTACT:

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, Tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro