Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participați în calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziționarea de produse:
Cameră cu termoviziune
în cadrul proiectului proiect SUPPORT PGI 02448 (Interreg Europe).


Cerințele produselor/serviciilor se regăsesc în Anexa 1- Caiet de sarcini.
Ofertanții sunt rugați să transmită pe adresa de e-mail [email protected] oferta tehnică detaliată și oferta financiară.

Data limită pentru transmiterea ofertelor:
06.01.2020 ora 14:00


Invitație de participareAnexa 1 – Caiet de sarcini