Agenția Locală a Energiei Alba, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați Ia procedura de atribuire pentru achiziționarea de produse:
Ventile de zonă cu 2 căi + servomotoare compatibile
în cadrul proiectului proiect SUPPORT PGI 02448 (Interreg Europe).


Cerințele produselor/serviciilor se regăsesc în Anexa 1- Caiet de sarcini.
Ofertanții sunt rugați să transmită pe adresa de e-mail [email protected] oferta tehnică detaliată și oferta financiară.

Data limită pentru transmiterea ofertelor:
11.11.2019 ora 14:00


Invitație de participareAnexa 1 – Caiet de sarcini