fro607

Delegaţia ALEA a participat în perioada 09-11 septembrie 2009 la Adunarea Generală a Federaţiei Europene a Agenţiilor Regionale pentru Energie – FEDARENE care s-a desfăşurat la Linz, Austria. În cadrul acestei AG s-a consemnat şi primirea oficială a Agenţiei Locale a Energiei Alba ca membru FEDARENE.

Adunarea Generală din acest an a fost organizată de Agenţia pentru Energie din Austria Superioară şi a avut următoarele puncte:

 • primirea unor noi membri: ALEA şi-a prezentat datele principale şi a motivat decizia aderării la FEDARENE;
 • alegerea  Secretarului General al FEDARENE  – Michel Geissler la un al doilea mandat;
 • prezentarea şi aprobarea raportului de ativitate pe anul trecut;
 • prezentarea şi aprobarea bilanţului pe 2008 şi a situaţiei financiare pe 2009;
 • prezentarea şi aprobarea cotizaţiilor membrilor pe anul 2010;
 • prezentarea şi aprobarea programului de activitate pe 2010.

Au avut loc alte două sesiuni de interes major pentru participanţi

a) Prezentarea “Convenţiei Primarilor” proiect de maximă importanţă al CE in domeniul promovării obiectivelor politicii energetice europene; s-a prezentat modul de implicare a agenţiilor de energie in acest proiect, în cadrul structurilor de sprijin. ALEA a prezentat implicarea sa în sprijinirea municipiului Aiud – semnatar al Convenţiei Primarilor:

b) Surse noi de finanţare ale investiţiilor in energie durabilă:

 • Noi oportunităţi de finanţare a proiectelor de eficienţă energetică prin intermediul fondurilor structurale;
 • Acces la finanţare de la Banca Europeană de Investiţii;
 • Eficacitate energetică în sectorul construcţiilor- instrumente financiare inovative.

Cu ocazia Adunării Generale organizatorul evenimentului a inclus in program şi alte evenimente

a) Vizitarea unor site-uri cu aplicaţii de clădiri durabile din Linz:

 • “Oraşul solar” – un cartier construit în conceptul de energie sustenabilă, conţinând 1300 locuinţe (3000 locuitori) pe o suprafaţă de 36 ha; în total 3600 m2 de panouri solare au fost instalate aici. Un bloc de locuinţe din acest cartier are următoarele caracteristici: 24 apartamente cu 1883 m2 de suprafaţa utilă; indicatorul de performanţă energetică – 7kWh/m2.an;
 • Clădirea unei şcoli generale transformate într-o clădire pasiva cu parametrii: Indicator de performanţă energetică înainte de reabilitare – 165kWh/m2.an, după reabilitare -14,9 kWh/m2.an; consum de energie electrică 9 kWh/m2.an; reducerea emisiilor de CO2 – 195 t/an.

b) Vizitarea sistemului de încălzire a districtului Grieskirchen ( circa 5000 locuitori), utilizând biomasa; date tehnice:

 • un boiler de 3000 kW şi altul de 500kW cu circa 3500-5000 ore de funcţionare  pe an;
 • căldura furnizată: 7423 MWh în anul 2007/2008;
 • necesar de combustibil: 2500-2700 tone deşeuri de lemn pe an;
 • reducerea emisiilor de CO2 – 3000t/an.

c)  Seminarul “ Schimb de experienţă între agenţii pe obiective strategice şi activităţi cheie”

Au fost reprezentate circa 20 de agenţii; ALEA şi-a prezentat activitatea din primul an cu exemplificare – Târgul ALEA 2008. Au fost stabilite contacte personale cu reprezentanţii unor agenţii din Marea Britanie, Franţa, Austria, Germania, Italia, Spania.