calorifer
 • Dotaţi-vă caloriferele cu robinete termostatice, pentru a adapta temperatura interioară la destinaţia încăperilor şi la programul fiecărei familii; puteţi obţine astfel o reducere a consumului de 10 – 15%.
 • Nu acoperiţi caloriferele şi robinetele termostatice cu draperii, alte materiale textile sau piese de mobilier .
 • Pentru a asigura circulaţia corectă a aerului în încăpere, nu aşezaţi mobilier la distanţe mici de calorifere.
 • Reducerea temperaturii reglate la termostatul de ambient cu 1grad Celsius echivalează cu o economie de energie termică de cca. 6%.
 • Reglaţi termostatul de ambient la o temperatură inferioară pe timpul nopţii sau în timpul zilei când nu este nimeni acasă; este o bună metoda pentru economisirea energiei.
 • Aerisiţi caloriferele dacă constataţi că se încălzesc neuniform sau dacă fac zgomot. Desfaceţi capătul de aerisire al caloriferului şi lăsaţi să iasă aerul până începe să curgă apa.
 • În timpul iernii, deschideţi ferestrele pentru aerisire numai pentru scurt timp şi numai după ce reglaţi termostatul la o poziţie anti-îngheţ.
 • Periodic, verificaţi presiunea agentului de încălzire în circuit; când constataţi presiuni scăzute, mai întâi depistaţi şi eliminaţi eventualele pierderi de lichid din circuit, apoi readuceţi presiunea la valoarea recomandată pentru tipul de centrală termică utilizată.
 • Plasarea unor folii reflectorizante în spatele caloriferelor poate reduce consumul de energie termică cu până la 5%;

Înaintea sezonului rece faceţi o revizie a întregii instalaţii de încălzire:

 • Verificaţi tirajul coşului de fum al centralei şi curăţaţi-l dacă este cazul;
 • Identificaţi şi eliminaţi eventualele pierderi de agent termic din circuitul de încălzire;
 • Refaceţi presiunea agentului termic la valoarea recomandată pentru tipul de centrală;
 • Cu ajutorul unui instalator autorizat, verificaţi şi reglaţi presiunea gazului metan la valoarea indicată pentru centrala existentă.
 • Verificaţi funcţionarea corectă a termostatului de ambient; este de dorit utilizarea unui model electronic care permite alegerea unor cicluri de încălzire speciale pentru noapte-zi, zile lucrătoare-weekend;