geothermal_heat

Energia geotermică este determinată de magma din interiorul Pământului care se apropie în anumite zone de suprafața. Cele mai  interesante sunt cele din vecinătatea contactului între plăcile intercontinentale, caracterizate de o intensă activitate vulcanică.

Pompele de căldură sunt utilaje moderne care se utilizează ca alternativă la centralele termică pe hidrocarburi, cu eficiență mai mare și costuri de exploatare mult reduse. Aceste pompe sunt utilaje mecanice acționate electric, preluând în mare măsură energia necesară la încălzire/climatizare.

Principiul de funcționare a pompelor de căldură (PDC)

pompa de calduraPompa de căldură este o mașină termică funcționând pe același principiu ca și instalațiile frigorifice cu următoarele diferențe:

  • pompa de căldură funcționează într-un ciclu situat deasupra nivelului de temperatură ambient;
  • pompa de căldură e un utilaj reversibil.

În timpul funcționării pompei de căldură, există:

  • un corp cu temperatură mai joasă (de exemplu temperatura mediului ambiant – aer, apă, sol) pe care îl vom numi sursa rece ( și care ajunge în vaporizator);
  • un corp cu temperatura mai mică decât a sursei reci numit agent frigorific (acesta conform principiului enunțat poate prelua căldură sursei reci);
  • un corp care va trebui sa primească, de la agentul frigorific, căldura (în condensator), numit agent termic.

Agentul frigorific, pe lângă faptul că are un punct de fierbere foarte scăzut (cca -2º C) are și proprietatea de a acumula energie transformându-se din stare lichidă în stare gazoasă și poate ușor ceda această căldură revenind la starea lichidă inițială.

În momentul când agentul frigorific devine gaz prin preluarea căldurii sursei reci, acesta este introdus într-un compresor (doar gazele se pot comprimă – lichidele sunt incompresibile) iar în timpul compresiei (așa cum știm deja) temperatura agentului frigorific creste cu câteva zeci de grade, suficient să ajungă la o temperatură mai mare decât a agentului termic și să îi poată ceda acestuia căldură.

După ce agentul frigorific cedează energia agentului termic, revine treptat la starea inițială (lichidă) și este trecut printr-un ventil de expansiune unde pierde presiunea acumulată în compresor.

Din acest moment ciclul se repetă iar pompa de căldură pompează căldură dinspre sursa rece spre agentul termic – bineînțeles prin intermediul agentului frigorific și cu aportul compresorului.

Poate nu știați că frigiderul dumneavoastră este de fapt tot o pompă de căldură care însă funcționează invers fată de cele prezentate mai sus: el răcește o incintă și încălzește aerul din imediata vecinătate.

În funcționarea unei pompe de căldură agentul frigorific joacă un rol esențial. În clipa de față freonul, considerat ne-ecologic a fost înlocuit cu agenți frigorifici ecologici de tipul R407C, R134A sau similari. De asemenea se mai folosesc în unele cazuri și gaze lichefiate cum ar fi propanul sau bioxidul de carbon. Acestea se găsesc și sub formă liberă în natură și de aceea pot fi considerate ecologice.

Clasificarea PDC-urilor după sursa rece și agentul termic:

  • PDC sol-apă (sursa rece: solul, agent termic: apa) – aici includem și PDC cu vaporizare directă;
  • PDC apă-apă (sursa rece: apa, agent termic: apa);
  • PDC aer-apă (sursa rece: aerul, agent termic: apa).

Pentru mai multe detalii în acest domeniu, accesați pagina web Groundreach: www.groundreach.eu