Structura Acțiunii Pilot:

 • Lansarea inițiativei și prezentarea Acțiunii Pilot la sediul CN HCC
 • Formarea unui grup de acțiune la nivelul instituției
 • Implementarea unor soluții de smart metering și automatizare în zonele selectate din corpul principal al CN HCC
  • Contorizarea consumului total de energie electrică din corpul principal al CN HCC
  • Evaluarea consumului total de gaze naturale din corpul principal al CN HCC
  • Limitarea automată a fluxului de agent termic în mai multe săli cu expunere sudică
  • Analiza fluctuațiilor concentrației de CO2 din spațiile selectate
  • Analiza unor parametri ambientali în spațiile selectate (temperatură, umiditate relativă, grad de iluminare)
  • Limitarea și contorizarea consumului de energie electrică pentru consumatorii selectați
  • Afișarea în timp real a unor informații relevante  la intrarea în corpul principal al CN HCC
  • Arhivarea, analiza și afișarea datelor măsurate
 • Realizarea unui raport energetic (pre-audit) vizând corpul principal al CN HCC
 • Realizarea a 3 sesiuni de training: Save electricity | Save heat | Energy awareness
 • Monitorizarea consumurilor energetice și a impactului local al soluțiilor de automatizare

15.11.2019 – Au fost recepționate primele echipamente destinate monitorizării consumurilor de energie din clădirea principială a CN HCCDetalii proiect SUPPORTwww.alea.ro/SaveEnergyHCC