Sprijin dedicat autorităților locale privind implementarea
strategiilor pentru emisii reduse de carbon


 

 

 

 

Proiectul SUPPORT are ca principal obiectiv susținerea autorităților publice locale în implementarea unor politici energetice durabile în special prin facilitarea accesării fondurilor europene. Prin acest proiect ALEA își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – „Masterplanul energetic al județului Alba”, aprobat de către Consiliul Județean Alba. De asemenea proiectul urmărește îmbunătățirea calității operaționale a fondurilor FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile privind energia durabilă integrată.

Website proiect: interregeurope.eu/support

Proiectul SUPPORT se derulează pe o perioadă de 54 de luni, timp în care se va concentra pe îmbinarea activităților de învățare inter-regionale și anume schimburi de experiență și învățare reciprocă în cadrul unor ateliere regionale, colectarea și sistematizarea datelor prin implicarea actorilor cheie, transfer de cunoștințe tehnico – metodologice oferit de Climate Alliance Italia – consultantul tehnic al proiectului, diseminarea de informații către organizațiile interesate și către publicul larg.

Vizualizați/descărcați broșura SUPPORT în limba română


Abordarea proiectului combină cinci tipuri de activități de învățare inter-regionale:

  • Schimb de experiență între parteneri în cadrul unor seminarii interregionale, combinate cu vizite de studiu și grupuri de lucru tematice pentru analiza în comun a celor mai bune practici / studii de caz;
  • Învățare reciprocă cu părțile interesate (stakeholders) în cadrul unor ateliere regionale;
  • Implicarea părților interesate în colectarea și sistematizarea datelor în timpul atelierelor regionale;
  • Sprijin tehnic și metodologic oferit de partenerul consultativ al proiectului în timpul seminariilor inter-regionale, al atelierelor de lucru regionale precum și în conferințe internaționale.
  • Diseminarea rezultatelor către publicul larg prin conferințe regionale și printr-o conferință internațională finală.

Printre rezultatele importante vizate de proiect menționăm:

  • Implementarea mai eficientă a instrumentelor de politică energetică printr-un acces mai informat și competent la fonduri publice și private și printr-o utilizare mai eficientă a fondurilor structurale pentru investiții legate de energie;
  • Reducerea semnificativă a consumului de energie și a emisiilor aferente de GES;
  • Implicare mai puternică a sectorului privat în implementarea acțiunilor legate de energie;
  • Întărirea capacității actorilor regionali în implementarea politicilor energetice durabile;
  • Integrarea mai eficientă a Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED și a altor instrumente de planificare energetică în cadrul de reglementare regională și locală, ex. – Programe de Îmbunătățire a Eficientei Energetice – PIEE.

Evenimente SUPPORT organizate la nivel național:


Materiale disponibile pentru descărcare: