În cadrul proiectului SUPPORT – „Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon”, cofinanțat prin programului INTERREG EUROPE ALEA a organizat ”Al 3-lea Seminar Interegional al proiectului SUPPORT” care a avut loc în Alba Iulia, la Hotel Transilvania în perioada 09-10 octombrie 2018.

Prin proiectul SUPPORT, ALEA își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – ”Masterplanul energetic al județului Alba” aprobat de către Consiliul Județean Alba.

De asemenea, proiectul urmărește îmbunătățirea calității operaționale a utilizării fondurilor FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile privind energia durabilă.


„Al 3-lea Seminar Interegional” este un eveniment prevăzut a fi organizat în agenda proiectului SUPPORT și a avut drept scop reunirea stakeholderilor proiectului pentru derularea de activități de schimb de experiență la nivel regional și interegional (european). Activitățile care au avut loc în acest eveniment au abordat în special accesul autorităților publice la finanțări din fonduri europene pentru implementarea unor politici energetice durabile pe plan local.


Evenimentul, desfășurându-se pe 2 zile, a fost structurat în 3 părți:

  • Prima parte s-a axat pe prezentarea procesului de dezvoltare a planurilor de acțiune pentru îmbunătățirea proiectelor din domeniul eficienței energetice precum și pe prezentarea unor exemple cu privire la îmbunătățirea modului în care proiectele de eficiență energetică pot fi abordate de către autoritățile publice. În această secțiune s-a început cu prezentarea planurilor de acțiune în curs de elaborare ale partenerilor din proiectul SUPPORT (Germania, Suedia, Malta) subliniindu-se importanța introducerii măsurilor care au fost identificate în cadrul evenimentelor de schimb de experiență naționale și internaționale organizate până la momentul de față în cadrul proiectului SUPPORT. S-a prezentat apoi de către reprezentantul Universității Tehnice din Cluj Napoca, un model de management energetic al clădirilor publice, caz de bună practică din Cluj Napoca. Au urmat intervenții ale partenerilor de proiect SUPPORT, aceștia abordând pe de o parte soluții legate de sisteme de monitorizare pentru managementul energetic al clădirilor publice (România, Germania), iar pe de altă parte atât programe naționale pentru reabilitarea energetică a clădirilor (Croația), cât și planuri regionale pentru decarbonizare (Malta) și politici naționale pentru schimbări climatice (Bulgaria). În această secțiune a avut loc și o intensă activitate de networking între cei 40 de participanți prezenți prin care aceștia au putut să discute bilateral cu omologi din alte țări.
  • Cea de-a doua parte a început cu o prezentare a conceptului de Smart City în Alba Iulia, după care s-a trecut la dezbateri sub forma a două focus grupuri pentru identificarea de provocări, nevoi, probleme și constrângeri referitoare atât la elaborarea planurilor de acțiune precum și pentru identificarea și depășirea provocărilor ridicate de către noile modele de instrumente financiare ale UE.
  • Activitățile din cea de a doua zi s-au terminat cu partea a 3-a din agenda Seminarului și anume realizarea unei vizite de studiu în Alba Iulia, pe parcursul căreia participanții au putut lua contact direct cu câteva dintre măsurile de tip Smart City implementate în orașul nostru cu precădere cele legate de domeniul energiei.

Detalii suplimentare pe Pagina SUPPORT ALEA și pe Pagina proiectului SUPPORT