Agenția Locală a Energiei Alba a organizat astăzi, 23.05.2018, cel de-al doilea Workshop Regional din cadrul proiectului european „SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon” proiect derulat de ALEA în România în cadrul programului Interreg Europe.


Prin proiectul SUPPORT, ALEA își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – „Masterplanul energetic al județului Alba” aprobat de către Consiliul Județean Alba. De asemenea proiectul urmărește îmbunătățirea calității operaționale a fondurilor FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile privind energia durabilă integrată.

În cadrul celui de-al doilea Workshop Regional care s-a desfășurat la hotel Transilvania în Alba Iulia, a fost prezentată forma finală a raportului – „SUPPORT – Analiza Contextului Regional”, iar participanții au ocazia să dezbată principalele problematici identificate la nivelul regiunii Centru în domeniul planificării și implementării politicilor privind sustenabilitatea energetică și reducerea emisiilor de carbon. Au fost prezentate cazuri de bună practică ca urmare a schimbului de experiență derulat între ALEA și Agenția de Energie Pentru Suedia de Sud-Est derulat prin proiectul SUPPORT, privind exemple de creștere a sustenabilității energetice prin: promovarea unei economii circulare cu emisii scăzute de carbon, focusarea asupra acelor sectoare cu cel mai mare impact al poluării, ex. sectorul transporturi și utilizarea biogazului pentru transportul public local. În cadrul workshop-ului au fost promovate soluții de energie regenerabilă, soluții BMS (Building Management System) și a fost prezentată inițiativa Consiliului Județean Alba privind lansarea Strategiei Județului Alba în domeniul energiei.

Agenda Workshop SUPPORT

Participanții la acest workshop sunt reprezentanți ai: autorităților locale și regionale, instituții cu atribuții în implementarea proiectelor de eficiență energetică, furnizori de soluții de eficiență energetică, universități, ONG-uri ce activează în domeniul energiei și mediului.

Mai multe detalii despre proiectul SUPPORT pe site-ul ALEA
www.interregeurope.eu/support/