Agenția Locală a Energiei Alba anunță lansarea proiectului „SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon” proiect derulat de ALEA în România în cadrul programului INTERREG EUROPE.

Prin proiectul SUPPORT, ALEA își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – Masterplanul Energetic al Județului Alba aprobat de către Consiliul Județean Alba.


De asemenea proiectul urmărește îmbunătățirea calității operaționale a fondurilor FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile privind energia durabilă integrată.


Întâlnirea de lansare la nivel european a proiectului SUPPORT a avut loc la Roma în perioada 9-10 ianuarie 2017, întâlnire la care au participat toți cei 11 parteneri (din 9 țări) ai proiectului care are ca și coordonator IRENA – Agenția Regională pentru Energie din Istria, Croația. Proiectul SUPPORT se derulează pe o perioadă de 54 de luni, timp în care se va concentra pe îmbinarea activităților de învățare inter-regionale și anume schimburi de experiență și învățare reciprocă în cadrul unor ateliere regionale, colectarea și sistematizarea datelor prin implicarea actorilor cheie, transfer de cunoștințe tehnico – metodologice oferit de Climate Alliance Italia – consultantul tehnic al proiectului, diseminarea de informații către organizațiile interesate și către publicul larg.


Printre rezultatele importante vizate de proiect menționăm:

  • Implementarea mai eficientă a instrumentelor de politică energetică obținută printr-un acces mai informat și competent la fonduri publice și private și o utilizare mai eficientă a fondurilor structurale pentru investiții legate de energie;
  • Reducerea semnificativă a consumului de energie și a emisiilor aferente de GES;
  • Implicare mai puternică a sectorului privat în implementarea acțiunilor legate de energie;
  • Întărirea capacității actorilor regionali în implementarea politicilor energetice durabile;
  • Integrarea mai eficientă a Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED și a altor instrumente de planificare energetică în cadrul de reglementare regională și locală

English content

SUPPORT project sets out to overcome difficulties that many cities and towns encounter in the implementation of sustainable energy policies using of a combination of learning activities and fostering exchange among partners and stakeholders. Ultimately, the goal is to empower Local Authorities to make optimal use of ERDF funds for integrated sustainable energy strategies and actions.

InterregEurope.eu/SUPPORT