În data de 02  februarie 2021 a avut loc la nivel european conferința finală a proiectului SUPPORT – „Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon”, proiect cofinanțat prin programul INTERREG EUROPE.


Prin proiectul SUPPORT, ALEA și-a propus sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – Masterplanul energetic al județului Alba continuat prin Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobate de către Consiliul Județean Alba. De asemenea, prin proiect ALEA a urmărit îmbunătățirea calității operaționale a utilizării fondurilor FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile privind energia durabilă.

La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți din rândul actorilor implicați în proiectul SUPPORT și anume organizații din domeniul sustenabilității energetice la nivel local și regional. Principalele subiecte abordate au fost: acțiuni multi-municipale și o mai bună implementare a documentelor de planificare energetică existente, soluții software pentru monitorizarea consumului de energie, soluții alternative pentru clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic.

Prezentatorii și-au împărtășit experiențele și rezultatele planurilor lor de acțiune locale dezvoltate în timpul proiectului. Printre rezultatele remarcabile ale proiectului s-a impus cazul de bună practică al Observatorului Energetic Regional ANERGO, creat și dezvoltat de ALEA și care reprezentă un instrument esențial pentru cuantificarea și monitorizarea consumurilor energetice și a emisiilor de carbon la nivelul județului Alba și nu numai. ANERGO a inspirat partenerii din Germania, Spania, Suedia care l-au preluat ca și caz de bună practică ce stă la baza unor acțiuni din planurile acestora de acțiune dezvoltate prin proiectul SUPPORT.

De asemenea, in cadrul conferinței a fost prezentat proiectul pilot SaveEnergy@HCC implementat in cadrul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” pe care ALEA l-a derulat în cadrul planului de acțiune SUPPORT. Prin această acțiune pilot ALEA împreună cu Primăria Alba Iulia, își continuă eforturile către atingerea unui obiectiv strategic și anume reducerea impactului consumului energetic asupra mediului înconjurător. Obiectivul SaveEnergy@HCC este reducerea consumului de energie in clădirea Colegiului HCC prin schimbări de comportament ale utilizatorilor și prin introducerea unor aplicații SMART. Rezultate practice importante vizate sunt: reducerea cu 9% a consumurilor de energie în perioada de implementare (aproximativ 120 MWh), reducerea cu 9% a emisiilor de CO2 (aproximativ 30 t CO2), identificarea unui set de investiții principale pentru transformarea clădirii într-una mai eficientă și mai durabilă din punct de vedere energetic.


Conferința s-a încheiat cu intervenția unui oficial al Uniunii Europene, ofițerul de proiect din cadrul secretariatului general al programului INTERREG EUROPE, care a apreciat rezultatele de succes ale partenerilor proiectului SUPPORT și a prezentat detalii despre viitorul programului INTERREG EUROPE în noua perioada de finanțare europeană.

Detalii proiect SUPPORTwww.alea.ro/SaveEnergyHCC