Agenția Locală a Energiei Alba a organizat astăzi, 27.06.2017, Primul Workshop Regional din cadrul proiectului european „SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon” proiect derulat de ALEA în România în cadrul programului Interreg Europe.


Prin proiectul SUPPORT, ALEA își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – „Masterplanul energetic al județului Alba” aprobat de către Consiliul Județean Alba. De asemenea proiectul urmărește îmbunătățirea calității operaționale a fondurilor FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) destinate administrațiilor locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, precum și întărirea capacității autorităților locale în folosirea optimă a fondurilor FEDR pentru strategiile și acțiunile privind energia durabilă integrată.

În cadrul Primului Workshop Regional care s-a desfășurat astăzi la hotel Transilvania din Alba Iulia, a fost prezentat primul draft al raportului – „SUPPORT – Analiza Contextului Regional”, iar participanții au ocazia să prezinte cazuri de bună practică privind acțiuni de creștere a eficienței energetice. De asemenea, se realizează schimburi de experiență și învățare reciprocă, transfer de cunoștințe legate de posibilități de finanțare a proiectelor de eficiență energetică, colectarea și monitorizarea datelor energetice, dificultăți și lecții învățate legate de implementarea proiectelor de eficiență energetică de către autorităților locale.

Agenda Workshop SUPPORTPrezentare proiect SUPPORT

Participanții la acest workshop sunt reprezentanți ai: autorităților locale și regionale, instituții cu atribuții în implementarea proiectelor de eficiență energetică, furnizori de soluții de eficiență energetică, universități, ONG-uri ce activează în domeniul energiei și mediului.

Mai multe detalii despre proiectul SUPPORT pe site-ul ALEA
www.interregeurope.eu/support/