Proiectul SUPPORT are ca principal scop îmbunătățirea calității operaționale a utilizării fondurilor FEDR direcționate către administrațiile locale pentru strategii integrate de reducere a emisiilor de CO2, acordând o atenție deosebită reducerii deficitului de implementare a măsurilor de eficiență energetică și întăririi capacității autorităților locale în a utiliza în mod optim fondurile FEDR pentru strategii și acțiuni integrate în domeniul energiei durabile.

ALEA prin proiect își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică – ”Masterplanul energetic al județului Alba” continuat prin ”Strategia Energetică a județului Alba” aprobată de către Consiliul Județean Alba. Pentru a-și atinge obiectivele, SUPPORT combină diferite tipuri de activități de învățare interregionale, pentru a încuraja schimburile de experiență între parteneri precum și între parteneri și părțile interesate.


Activitățile principale realizate până acum în România sunt: elaborarea documentului de analiză a contextului regional cu rolul de a fundamenta cunoașterea la nivel de regiune a politicilor, proiectelor și dificultăților privind implementarea acestora, identificarea cazurilor de bună practică la nivel regional în domeniul economiei cu emisii scăzute de carbon cu rol de a influența planul de acțiune propus în proiect.

Totodată ALEA a organizat 3 workshop-uri regionale și un Seminar Interregional în Alba Iulia și a participat împreună cu părțile interesate implicate din România la întâlnirile de lucru din cadrul seminațiilor interregionale organizate de partenerii proiectului. Toate acestea au avut ca scop întărirea capacității părților interesate inclusiv a sectorului privat în implementarea mai eficientă a instrumentului de politică vizat printr-un acces mai informat și competent la fonduri publice și private și o utilizare mai eficientă a fondurilor structurale pentru investiții legate de energie.


În urma acestor schimburi de experiență a fost elaborat Planul de Acțiune a proiectului SUPPORT care cuprinde acțiuni care duc în ultimă instanță la reducerea semnificativă a consumul de energie și a emisiilor aferente de GES pe teritoriul județului Alba.

Un alt eveniment important din agenda proiectului a fost organizarea unei conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului în fiecare regiune participantă. Astfel, în data de 11 iunie 2019 Agenția Locală a Energiei Alba a organizat la Alba Iulia Conferința de diseminare a rezultatelorproiectului SUPPORT „Planificarea energetică durabilă la nivel regional” în care va fi prezentat Planul de Acțiune SUPPORT elaborat de către ALEA.

În cadrul conferinței au fost prezentate atât rezultatele proiectului SUPPORT, cât și stadiul proiectelor din domeniul eficienței energetice finanțate prin POR, câteva cazuri de bună practică de management energetic la nivel de UAT-uri și, nu în ultimul rând, programele naționale de sprijin pentru instalarea de panouri fotovoltaice.

Participanții la acest workshop au fost din rândul actorilor interesați de domeniul sustenabilității energetice la nivel local (autorități locale și regionale, instituții cu atribuții în implementarea proiectelor de eficiență energetică, furnizori de soluții de eficiență energetică, universități, ONG-uri ce activează în domeniul energiei și mediului) dar și persoane din publicul larg interesate de acest domeniu.


Agenda conferinței
Prezentarea proiectului SUPPORT
Prezentare Plan de Acțiune SUPPORT