Primăria Municipiului Alba Iulia împreună cu Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA și Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia au organizat luni, 21 octombrie 2019, evenimentul de lansare a acțiunii pilot SaveEnergy@HCC din cadrul proiectului ”SUPPORT – Sprijin pentru autorități locale privind implementarea strategiilor pentru emisii reduse de carbon”, proiect derulat de ALEA în România prin programul INTERREG EUROPE


Întâlnirea de lansare a avut loc la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, evenimentul bucurându-se de prezența a peste 40 de persoane, reprezentanți ai Primăriei Alba Iulia și ai corpului profesoral al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, grupul țintă principal al acțiunii pilot.

În deschidere au luat cuvântul viceprimarul Municipiul Alba Iulia, domnul Gabriel Pleșa, domnul Valeriu Cerbu, directorul colegiului și din partea ALEA, domnul Florin Andronescu, directorul agenției ALEA.

Vorbitorii au apreciat ideea acțiunii pilot, menționând nevoia reală de reducere a consumurilor energetice în clădirile publice din Romania, mai ales în contextul dat în care consumul specific de energie este mare, iar printre principalele cauze sunt starea reală a clădirilor, utilizarea unor echipamentelor învechite pentru producția / consumul de energie, dar și lipsa cunoștințelor practice ale utilizatorilor cu privire la eficiența energetică și la utilizarea rațională a energiei.

Prin proiectul SUPPORT, ALEA în calitate de partener național, își propune sprijinirea autorităților locale din județul Alba în punerea în aplicare a politicilor energetice durabile din cadrul instrumentului de politică energetică „Masterplanul Energetic al Județului Alba” și în implementarea măsurilor din „Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă” al Mun. Alba Iulia.

Astfel, reprezentanții instituțiilor prezente au evidențiat faptul că problema consumurilor energetice mari trebuie abordată și prin acțiuni care informează și sensibilizează utilizatorii clădirilor, acțiunea pilot lansată vizând chiar reducerea consumului de energie la locul de muncă prin schimbări de comportament ale utilizatorilor și prin introducerea unor aplicații SMART.

Rezultate practice importante vizate de acțiunea pilot sunt: reducerea cu 9% a consumurilor de energie în perioada de implementare (aproximativ 120 MWh), reducerea cu 9% a emisiilor de CO2 (aproximativ 30 t CO2), identificarea unui set de investiții principale pentru transformarea clădirii într-una mai eficientă și mai durabilă din punct de vedere energetic.


Prin implementarea acestei acțiuni pilot, Municipiul Alba Iulia împreună cu Agenția Locală a Energiei Alba, își continuă eforturile către atingerea unui obiectiv strategic și anume reducerea impactului consumului energetic asupra mediului înconjurător, efort declarat și în angajamentele prevăzute prin aderarea la Convenția Primarilor – cea mai mare inițiativă europeană a municipalităților angajate în combaterea schimbărilor climatice.

De asemenea, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, instituție emblematică de educație în județul Alba, în calitate de beneficiar al acțiunii, va realiza un consistent transfer de cunoștințe și bune practici în privința reducerii consumurilor energetice și a costurilor aferente, dar va întări și educația tinerei generații pentru ca aceștia să devină consumatori responsabili de energie, acționând astfel pentru limitarea schimbărilor climatice.

www.alea.ro/SaveEnergyHCC