Agenția Locală a Energiei Alba și Observatorul Energetic Alba – ANERGO a început un proces prin care va sprijini autoritățile locale partenere să obțină acces la servicii online prin care să își gestioneze simplu și rapid consumurile de energie electrică și de gaz metan. În acest sens, locurile de consum aferente clădirilor municipale vor fi înregistrate pe portalurile on-line dedicate are furnizorilor de gaz metan, respectiv de energie electrică în scopul administrării consumurilor proprii.

Mai multe locuri de consum sau conturi de client pot fi accesate centralizat, facilitându-se astfel accesul rapid al persoanelor din cadrul autorităților locale desemnate să gestioneze Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) la consumurile de energie din ultimele 12 luni. Rolul observatorului în acest proces este acela de a ajuta la centralizarea locurilor de consum pentru fiecare municipalitate parteneră și de a asigura accesul la lista ultimelor facturi de utilități.


Monitorizarea corectă și la timp a consumurilor de energie va aduce autorităților locale o imagine îmbunătățită a evoluției propriilor situații energetice. Introducerea datelor în pagina dedicată pentru date energetice a fiecărei autorități locale – în instrumentul on-line pus la dispoziție autorităților partenere de ANERGO – va ajuta observatorul în a-și îndeplini rolul de suport față de autoritățile locale în privința realizării inventarelor de consumuri și emisii de CO2 pentru monitorizare MEI destinate Convenției Primarilor, contribuind la potențialul autorităților locale de a realiza investiții cheie în infrastructura municipală pe baza unor date energetice concrete.