Fondată în 1990, Climate Alliance având aproape 2.000 de membri, este cea mai mare rețea de orașe, districte, provincii, ONG-uri și alte organizații dedicată acțiunii corecte și cuprinzătoare în domeniul climei.


Climate Alliance îmbină acțiunea locală cu responsabilitatea globală. Pentru a răspunde la modul în care masurile de adaptare la schimbările climatice precum și cele pentru atenuarea efectelor acestor schimbări ar trebui implementate în orașe.


De la crearea sa în 1990, Climate Alliance a devenit o comunitate puternică pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Aproape 2.000 de orașe, orașe și districte, precum și provincii, ONG-uri și alte organizații din întreaga Europă alcătuiesc rețeaua – după numărul de membri, cea mai mare rețea de orașe din lume care acționează la nivel local împotriva crizei climatice globale.


Modelarea acțiunilor climatice

Toate organizațiile membre ale Climate Alliance au adoptat fiecare o rezoluție locală privind calitatea de membru în care subliniază obiectivele asociației:

  • Să depuă eforturi pentru o reducere cu 95% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990, în conformitate cu recomandările IPCC.
  • Să pună în aplicare acțiuni climatice eficiente și cuprinzătoare în conformitate cu principiile Alianței Climatice.
  • Să promoveze justiția climatică împreună cu popoarele indigene, susținându-le drepturile, protejând biodiversitatea și abținându-se de la utilizarea lemnului gestionat în mod nesustenabil.

Prin Carta Membrilor rețelei Climate Alliance (link mai jos), municipalitățile și organizațiile membre primesc recomandări concrete de acțiune și arată cum poate arăta acțiunea locală în domeniul schimbărilor climatice.


Devino membru Climate Alliance

Municipalitățile ambițioase și alte organizații sunt încurajate să devină membri ai rețelei Climate Alliance. Procesul de admitere este descris pe următarea pagină:

Înrolare în rețeaua Climate AllianceBeneficiile membrilor și contactCarta Membrilor rețelei Climate Alliance


ALEA este membu al rețelei Climate Alliance!