climatealliance.org

Agenția Locală a Energiei Alba este membu oficial al rețelei Climate Alliance!
ALEA a devenit membru deplin în prestigioasa rețea Climate Allliance în octombrie 2023


Includerea Agenției Locale de Energie Alba în calitate de membru al Climate Alliance marchează un moment semnificativ în angajamentul organizației față de acțiuni durabile și protecția mediului înconjurător. Acest statut subliniază nu doar devotamentul agenției pentru atenuarea schimbărilor climatice, ci și o poziționează ca un actor-cheie într-o rețea globală de organizații cu viziuni similare, care lucrează în direcția unui obiectiv comun. Prin aderarea la Climate Alliance, ALEA va avea acces la resurse specifice, expertiză și oportunități de colaborare, amplificându-și impactul asupra eforturilor locale de abordare a provocărilor climatice.

Activitățile Climate Alliance privind decarbonizarea și adaptarea la schimbările climatice sunt doar două dintre domeniile de acțiune comune cu cele ale ALEA, în special în activitățile pe care ALEA le implementează în cadrul proiectelor europene și în procesul de elaborare și îmbunătățire a instrumentelor de strategie și planificare de la nivel regional și local în domeniul climei și al energiei, pentru care ALEA are o contribuție directă, considerând totodată  numeroasele proiecte europene în consorțiul cărora ALEA și Climate Alliance au fost reprezentate precum și inițiativa europeană Convenția Primarilor privind Clima și Energia unde Climate Alliance este implicată în activitățile Convenției de la nivel european și global, iar ALEA este suporter oficial al Convenției la nivelul României.


Aderearea ALEA la rețeaua Climate Alliance va avea ca rezultate principale consolidarea parteneriatelor pe care ALEA le dezvoltă cu parteneri de la nivel național și european, precum și accesul prin intermediul Observatorului Energetic ANERGO la date și analize privind schimbările climatice și emissile de CO2 și la noi instrumente de monitorizare și analiză pentru sustenabilitate la nivel local, puse la dispoziție membrilor Climate Alliance și nu în ultimul rând, acces la o rețea globală de municipalități și organizații dedicate acțiunii pentru decarbonizăre și reziliență climatică.


ALEA invită toate municipalitățile și organizațiile interesate de obiectivele din domeniul decarbonizării și rezileinței climatice să devină membi ai rețelei Climate Alliance!
Pentru detalii accesați link-ul de mai jos sau contactați-ne prin telefon/email disponibile în partea de sus a paginii.


Prezentare Climate AllianceDevino membru Climate AllianceBeneficiile membrilor și contact