Federația Agențiilor Române de Energie își propune să reprezinte o platformă de acțiune comună a membrilor săi în domeniul energiei și al mediului și are ca scop să contribuie la politicile naționale și regionale de dezvoltare durabilă. Pentru aceasta urmărește realizarea mai multor obiective.

Obiective:

Asigurarea reprezentării membrilor săi în raport cu instituţiile naţionale şi europene în promovarea propriilor puncte de vedere în domeniile: eficienţa energetică, managementul energetic, energii din surse regenerabile, protecţia mediului şi schimbările climatice precum şi alte domenii de interes comun.

Contribuția la elaborarea unor politici naționale din domeniile de interes. Federația trebuie să constituie un actor important în dezbaterile inițiativelor legislative și a dezvoltării pieței de servicii energetice.
Susținerea membrilor săi în dezvoltarea proiectelor proprii.

Facilitarea cooperării, schimbului de experiența și dezvoltării de parteneriate în următoarele domenii: managementul energetic, eficiență energetică, energie din surse regenerabile, protecția mediului și schimbările climatice în sprijinul dezvoltării durabile.

Susținerea agențiilor membre pentru dezvoltarea instituțională.
Informarea reciprocă a membrilor cu privire la domeniile comune de interes.


Membrii fondatori FAREN: