O nouă abordare privind reducerea decalajului privind finanțarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în regiunile europene. Proiect cofinanțat prin programul Orizont Europa.


Durata proiectului: 40 luni (începând cu 1 septembrie 2023)


CLIMATEFIT este un proiect de mare interes, vizând abordarea provocărilor legate de finanțarea acțiunilor pentru adaptarea la schimbările climatice. Proictul are un buget de 5,8 milioane EUR.

Website ClimateFit

Obiectivele principale ale proiectului:

Sprijinirea regiunilor din Uniunea Europeană în încercarea acestora de adaptare la schimbările climatice prin reducerea decalajului financiar, oferirea de perspective vitale și dezvoltarea capacităților autorităților publice. Proiectul va juca un rol major în a susține entitățile de finanțare și investiții să identifice și să acceseze oportunități de investiții sustenabile.

Un consorțiu de 32 de organizații condus de World Climate Foundation (WCF), a câștigat finanțare din partea Comisiei Europene pentru a dezvolta planuri personalizate pentru realizarea unor investiții privind adaptarea la schimbările climatice, strategii și cazuri de investiții. Această inițiativă nu numai că va permite autorităților publice și investitorilor să acționeze în baza acestor planuri, dar va contribui și la asigurarea succesului acestora în combaterea schimbărilor climatice.


14 parteneri tehnici : World Climate Foundation Stockholm Environment Institute Headquarters (SEI HQ) Stockholm Environment Institute Oxford CMCC Universitatea din Anvers (UA) ICLEI European Secretariat ACTERRA Sustain Advisory (Italia) ITASIF RAMBOLL EUROQUALITY SAS (EQY) ENVIROS AMBIENTE ITALIA (AMBIT) Agenția pentru Energie și Climă Podravje (ENERGAP)

18 stakeholderi regionali: Agenția de Energie din Porto (ADEPORTO) Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) APEA ACS Comuna Brescia (Italia) VO DOMG Euro-metropola Strasbourg (Germania) Municipiul Alba Iulia (România) GENK EMBUILD (Belgia) Paris Europlace (Franța) Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) BPE ICCREA LIBEREC PORTO Municipiul Maribor (Slovenia) Municipiul Bergamo (Italia)


Activități și publicații:

Lansare proiect CLIMATEFIT – O abordare nouă privind reducerea decalajului legat de finanțarea măsurilor de adaptare climatică în regiunile europene