În cadrul evenimentului european organizat la Comitetul Regiunilor, cu ocazia Open DAYS, au participat reprezentanți ai Comitetului Regiunilor Comisiei Europene (EASME), ai autorităților locale, agențiilor regionale de energie și furnizorilor de date energetice. Tematica este de actualitate inclusiv în cadrul activității Comitetului Regiunilor, cu atât mai mult cu cât un amendament la avizul privind pachetul Uniunii Energetice a fost votat în ultima sesiune plenară din 12-13 octombrie.

Open-Days-Brussels-October-2015

Discuțiile purtate în timpul mesei rotunde au dovedit interesul deosebit al autorităților locale pentru accesul la baze de date energetice de calitate în vederea realizării Planurilor de Acțiune Pentru Energie Durabilă (PAED). Întâlnirea a relevat totodată necesitatea unor discuții concrete cu toți furnizorii de date energetice din regiunile implicate și prioritatea acordata de agențiile regionale/locale de energie furnizării de asistență tehnică semnatarilor Convenției Primarilor în domeniul inventarelor de consum energetic și de emisii echivalente, precum și al întocmirii/implementării PAED-urilor.

Participarea ALEA la un astfel de eveniment nu este întâmplătoare. Alba se poate mândri cu primul Observator Energetic din România (ANERGO), creat în cadrul Agenției Locale a Energiei Alba, un instrument de lucru eficace în aplicarea unor strategii eficiente la nivel local, inclusiv în vederea cuantificării impactului regional privind schimbările climatice sau în identificarea zonelor de responsabilitate și a prioritățile de acțiune. ANERGO este susținut de Consiliul Județean și de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Până în prezent, au fost încheiate 12 acorduri de colaborare cu autorități locale din județ și 4 cu furnizori de date din aceeași zonă.

ANERGO face parte din ENERGee Watch Network, rețea europeană implicată în schimb de bune practici, colectare de date ṣi activități la nivel european în domeniul eficacității energetice și al reducerii gazelor cu efect de seră (GES).


Vezi/descarcă Newsletterul Comitetului Regiunilor (octombrie 2015)
Site-ul observatorului energetic Alba ANERGO
Site-ul proiectului DATA4ACTION
Site-ul Comitetului Regiunilor UE