Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA – ca suporter oficial al Convenției Primarilor (CoM) – și-a extins capacitatea de asistență tehnică pentru semnatarii CoM prin intermediul Observatorului Energetic ANERGO, furnizând suport in constituirea analizelor locale a riscurilor și vulnerabilităților din cadrul Convenției Primarilor privind Clima și Energia, incluzând stabilirea unor politici privind adaptarea la schimbări climatice pe plan local, analiza tiparelor meteo pentru definirea tendințelor climatologice dar și evaluarea riscurilor socio-economice.


Noua publicație a Agenției Europene de Mediu privind adaptarea urbană în Europa conține (la pagina 98) referințe și la activitatea Agenției Locale a Energiei Alba – ALEA în cadrul Convenției Primarilor privind Clima și Energia cuprinzând activități având ca scop alinierea municipalităților semnatare ale Convenției Primarilor la obiectivele Uniunii Europene pentru anul 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru detalii suplimentare accesați documentul disponibil în limba engleză:


Adaptarea Urbană în Europa: cum răspund orașele la schimbările climatice