energie_verde

Organismul Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, responsabil cu Axa 4 a POSCCE, a anunțat suplimentarea de la 420 de milioane lei la 801.162.000 lei a bugetului alocat apelului de proiecte pentru Operațiunea 4.2. – „Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi surse de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacitate de mică putere – mai mică sau egală cu 10 MW) solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale și alte surse regenerabile de energie”, desfășurat în perioada 4 ianuarie 2010 – 30 aprilie 2010.

Conform informațiilor furnizate de AM POSCCE, până la închiderea liniei de finanțare fuseseră depuse 419 proiecte care solicitau asistență financiară nerambursabilă în valoare de circa 8,3 miliarde de lei, de 20 de ori mai mult față de alocarea disponibilă.