2011_cel_symposium_banner

Reglementările privind promovarea energiei din surse regenerabile au fost modificate în urma unui proiect legislativ votat în Parlamentul României.

Cea mai importantă modificare este prelungirea cu doi ani a perioadei de acordare a două certificate verzi pentru energia eoliană, până în 2017, față de 2015 care era termenul din vechea legislație. În termen de 90 de zile, Guvernul va da o hotărâre care va detalia modul în care vor fi preluate certificatele verzi în exces, după atingerea cotelor naționale.

O altă modificare salutată de investitori în sectorul eolian este ajustarea prețului certificatelor la rata inflației și posibilitatea persoanelor fizice de a dezvolta proiecte cu o capacitate de până la 100 de kilowaţi.

Potrivit noii legi, energia din surse solare va beneficia de 6 certificate verzi, cea furnizată de microhidrocentrale de 3 certificate, iar cea din biomasă, tot de trei certificate.

Normele de aplicare vor fi finalizate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).