Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, a început măsurarea parametrilor de calitate a aerului în 7 blocuri de locuințe de pe raza Municipiului Alba Iulia, în calitate de parteneri naționali în cadrul proiectului LIFE CEESEN-BENDER.

Această activitate are ca scop identificarea evoluțiilor privind calitatea aerului (temperatură, umiditate relativă, nivel CO2), rezultate ca urmare a implementării lucrărilor de reablitare termică (anvelopare) care vor fi / sunt deja efectuate la nivelul acestor clădiri în care s-a considerat că există riscul apariției / existența fenomenului de sărăcie energetică, respectiv probleme de ordin social, medical și constructiv (familii cu veniruri mici, persoane singure, persoane cu dificultăți în gestionarea corectă a sistemelor de încălzire, infiltrații de apă și apariția mucegaiului, etc.).


Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului se realizează prin intermediul Observatorului Energetic ANERGO cu ajutroul dispozitivelor ALEA HomeMonitor asablate de către ALEA, având un senzor integrat de calitate a aerului. Conform proiectului, monitorizarea acestor parametri se va desfășura pentru o perioadă de cel puțin un an începând cu luna mai 2024. Dispozitivele ALEA HomeMonitor și accesoriile oferite împreună cu acestea vor trece în proprietatea beneficiarilor (proprietarii apartamentelor selectate) după perioada inițială de monitorizare de minim 12 luni de la data punerii în funcțiune.

Concluziile obținute în urma măsurătorilor efectuate la nivelul acestor clădiri, împreună cu alte constatări, vor fi incluse sub forma unor recomandări în Foile de parcurs și strategiile de investiții – elaborate în cadrul proiectului – vizând reabilitarea energetică a acestor blocuri de locuințe, recomandări care vor putea fi utilizate de Primăria Municipiului Alba Iulia pentru îmbunătățirea modului de implementare a lucrărilor de reabilitare energetică a blocurilor de locuințe construite în perioada comunistă.

Detalii ALEA HomeMonitorDetalii proiect LIFE CEESEN-BENDERDevino membru CEESEN