CASA PASIVĂ este o clădire care trebuie să asigure confortul interior pe toată perioada anului, cu consumuri reduse de energie.

Principalele criterii de calitate pentru casa pasivă, asa cum au fost definite de Institutul Passivhaus din Darmstadt Germania, sunt:

 • Consumul anual pentru încălzire NU trebuie să depășească 15 kWh/m2 an;
 • Consumul total de energie primară pentru toți consumatorii din locuință (încălzire, apă caldă, ventilație, pompe, iluminat, gătit și aparate electrocasnice) NU trebuie să depășească 120 kWh/m2 an;
 • Elemente opace de anvelopă cu U < 0,15 W/m2K, punți termice aproximativ egal cu 0 (zero)
 • Tâmplăria (geam + ramă) cu U < 0,80 W/m2K, g aproximativ egal cu 50%
 • Schimbul de aer prin neetanșeități n50 < 0,6 h-1
 • Temperatura interioară nu va coborî în timpul iernii sub 20°C, iar în timpul verii va fi menținută sub 26°C.

Moduri de îndeplinire a acestor criterii:

 • Construirea clădirii cu expunere sudică
 • Preîncălzirea aerului proaspăt în tuburi subterane și recuperarea căldurii din aerul uzat (randament > 75…80%) în timpul iernii
 • Răcirea aerului proaspăt introdus în clădire în timpul verii prin tuburi subterane
 • Apa caldă produsă (parțial sau total) pasiv cu energie solară
 • Corpuri de iluminat eficiente
 • Aparatură electrocasnică de clasă energetică A
 • Asigurarea necesarului de consum de energie din surse regenerabile