Accesați website-ul FREE

Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA a devenit, începând cu luna ianuarie 2018, promotor al activităților de finanțare realizate de către Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE, a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice lansate atât de autoritățile publice cât și de organizațiile private.


Accesul la finanțări bancare printr-un organism de finanțare dedicat eficienței energetice este foarte important pentru entitățile (publice și private) care doresc să-și promoveze într-un mod performant și transparent proiectele în domeniu.


Oportunități de finanțare a unor proiecte de creștere a eficienței energetice în clădiri, instalații industriale, iluminat public, sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, dar și a unor proiecte de utilizare a resurselor locale de energie regenerabilă, pot fi analizate și evaluate la:

Fondul Român pentru Eficiența Energiei – Pagina clientului