European Energy Efficiency Fund

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Cassa Depositi e Prestiti și Deutsche Bank au anunțat, pe 1 iulie, lansarea Fondului European pentru Eficiență Energetică (European Energy Efficiency Fund – EEEF).

Scopul său este de a oferi finanțare bazată pe piața pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar și pentru proiectele publice de eficiență energetică viabile din punct de vedere comercial.

Acest fond va sprijini statele membre în încercarea lor de a-și atinge, până în 2020, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% și de creștere a utilizării energiei regenerabile cu 20%.

Investițiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane euro, cele ale Băncii Europene de Investiții la 75 milioane euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti și Deutsche Bank vor investi 60 milioane euro, respectiv 5 milioane euro.

Fondul European pentru Eficiență Energetică intenționează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane euro la 800 milioane euro prin atragerea de noi investitori.

Potențialii beneficiari sunt autoritățile publice (de exemplu, municipalități), de preferință la nivel local și regional, precum și societăți publice sau private, care acționează în numele acestor autorități publice, precum companiile de servicii energetice (ESCO), companiile regionale de producere combinată a energiei electrice și termice (CHP) sau furnizori de transport public.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro Detalii: www.eib.org