Agenția Locală a Energiei Alba a organizat în data de 13.12.2016 cea de-a treia întâlnire a Comitetului Regional de Coordonare DATA4ACTION privind activitățile Observatorului Energetic ANERGO.


La întâlnire au participat membrii CRC reprezentând:

  • Autorități locale;
  • Furnizori de date energetice;
  • Facilitatori în domeniul energetic.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată situația curentă a dezvoltării observatorului energetic și a tipurilor de date colectate pentru fiecare autoritate locală. Au existat discuții privind accesul autorităților locale la datele de consumuri proprii și metodele prin care aceste date de consum energetic reprezentând consumul în clădirile publice pot fi obținute și utilizate mai departe în procese de planificare energetică.

La această întâlnire au fost prezentate detalii despre Workshop-urile organizate pentru construirea capacității autorităților locale de acces și colectare a datelor energetice proprii precum și comunicarea acestora către observatorul energetic ANERGO.

Au fost prezentate ultimele acorduri încheiate între observator și autorități locale respectiv furnizori de date energetice și faptul că în cursul acestui an aria de acoperire a observatorului s-a extins și în afara județului Alba.

Au fost prezentate produsele ANERGO pentru autorități locale, realizate gratuit pe perioada desfășurării proiectului DATA4ACTION:

  • Date energetice agregate la nivel de localitate necesare realizării și implementării PAED: inventare de consumuri energetice pentru anul de referință selectat (BEI), inventare de consumuri energetice pentru monitorizarea evoluției anuale a consumurilor de energie și a emisiilor (MEI);
  • Date energetice agregate la nivel de localitate necesare realizării Programului pentru Îmbunătățirea Eficienței Energetice – PIEE (conf. legii eficienței energetice 121/2014);
  • Urmărirea și cuantificarea rezultatelor acțiunilor propuse de autorități prin PAED și PIEE;
  • Analize energetice specifice la nivel de localitate inclusiv infografice particularizate.

În sensul viitoarelor direcții de dezvoltare a observatorului energetic, ALEA a precizat că observatorul își propune să realizeze situații anuale ale consumurilor de energie la nivel de județ sub forma unor grafice, hărți tematice sau rapoarte. Acestea vor fi utile pentru susținerea politicilor de planificare energetică durabilă la nivel de județ/regiune.

De asemenea a fost avansată propunerea de realizare a unui Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă la nivel de județ/regiune.

În încheiere au existat discuții privind noile proiecte ale furnizorului de energie electrică din regiune și propunerea unor reglementări în domeniul compensării costurilor de energie electrică utilizând surse de energie regenerabilă și utilizarea unor planuri tarifare diferențiate zi/noapte în vederea scăderii costurilor.