Observatorul Energetic Alba – ANERGO, primul observator energetic regional din România înființat în cadrul Agenției Locale a Energiei Alba cu sprijinul proiectului european Intelligent Energy Europe DATA4ACTION, a publicat situații privind evoluția consumului de energie în sectorul rezidențial la nivel de Unitate Administrativ-Teritorială pentru teritoriul județului Alba:

Evoluția consumului final de energie din sectorul rezidențial
în anul 2015 față de anul 2008 în județul Alba

    

Variația consumului final de energie în sectorul rezidențial la nivel de UAT
în anul 2008 față de medie în județul Alba

    

Variația consumului final de energie în sectorul rezidențial la nivel de UAT
în anul 2014 față de medie în județul Alba

    

Variația consumului final de energie în sectorul rezidențial la nivel de UAT
în anul 2015 față de medie în județul Alba

    

Pentru mai multe detalii privind Observatorul Energetic ANERGO accesați www.anergo.alea.ro