Observatorul Energetic Alba – ANERGO își asumă obiectivele legate de realizarea schimburilor de date energetice la nivel local. Primul semnatar al Memorandumului de Cooperare ANERGO – Furnizori de date, a fost Societatea de Transport Public din Alba Iulia, urmând a fi transmise date cantitative și calitative despre flota de vehicule utilizată în transportul public de calatori, legate de consumurile de combustibil și impactul asupra traficului din oraș.


Electrica Furnizare Transilvania Sud AFEE Alba Iulia și Electrica Distribuție Transilvania Sud SDEE și-au arătat de asemenea interesul de a colabora cu ANERGO în vederea transmiterii unui set de date energetice inițiale pentru anul 2008 pe baza cărora Agenția Locală a Energiei Alba va putea furniza autorităților locale semnatare ale Convenției Primarilor, datele energetice în forma necesară pentru realizarea Inventarelor de consumuri energetice și emisii – BEI.