Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA a înființat ANERGO – observatorul energetic regional pentru colectarea, arhivarea, procesarea, și sinteza datelor energetice în scopul utilizării lor la Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED-uri) pe care autoritățile locale din regiune au obligația să le creeze și să le actualizeze periodic.

ANERGO a demarat procesele de analiză și structurare a datelor energetice brute primite de la furnizorii regionali de date. Pentru a îmbunătăți modul de colectare a datelor energetice de la autoritățile locale, ANERGO pune la dispoziția acestora un instrument online pentru furnizarea datelor energetice cu posibilitatea introducerii lunare a datelor de consum, pe măsură ce acestea se generează sau anual acolo unde este cazul.


Website-ul ANERGO accesibil la adresa alea.ro/anergo conține 3 secțiuni principale:

  1. Sectiunea pentru misiune și obiective unde se vor regăsi tendințe energetice regionale anuale și informații generale privind rolul observatorului energetic și modul cum acesta își desfășoară activitatea.
  2. Secțiunea pentru municipalități semnatare ale Acordurilor de cooperare prin care fiecare dintre acestea, în mod individual își vor putea accesa instrumente online pentru introducerea datelor energetice.
  3. Secțiunea pentru furnizori de date energetice semnatari ai Memorandumului de Cooperare D4A unde, în mod individual, aceștia își vor vedea contribuția în procesul schimburilor de date energetice și realizarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă.

De asemenea vor putea fi accesate online și listele actualizate ale semnatarilor Acordurilor de cooperare.

Pe lângă facilitarea schimburilor de date, website-ul Observatorului Energetic Alba – ANERGO va facilita procese prin care autoritățile locale și furnizorii de date parteneri să își promoveze prezența în domeniul schimburilor de date energetice, ca susținători ai inițiativei Convenția Primarilor – CoM și a dezvoltării energetice regionale durabile, conform prevederilor europene.