10 autorități publice locale au semnat deja Memorandumul de Cooperare D4A care favorizează schimbului de date energetice cu Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA. De asemenea, prin semnarea acestui memorandum autoritatea locală semnatară împuternicește ALEA să solicite date energetice de la orice furnizor regional de date care operează pe teritoriul acelei autorități locale, pe o perioadă egală cu cea a memorandumului: 3 ani cu posibilitate de prelungire prin comun acord. Datele primite astfel vor fi utile realizării Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă ale respectivelor autorități.


Autoritățile locale din România au dificultăți în privința colectării datelor energetice pentru Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED-uri) și introducerea lor în Inventarele pentru Emisii de Bază (BEI) sau de Monitorizare (MEI). Prin semnarea Memorandumului de Cooperare autoritățile locale beneficiază de acces la date energetice de calitate, adaptate la cerințele Inventarelor de Emisii pentru PAED-uri.

2 furnizori regionali de date au semnat Memorandumul de Cooperare D4A. Aceștia au furnizat deja date energetice relevante pentru procesul de realizare a Rapoartelor de Monitorizare a Emisiilor – MEI și a Rapoartelor de Bază a Emisiilor – BEI utile pentru autoritățile locale semnatare ale Convenției Primarilor, date pe care ALEA le va transmite la cerere autorităților locale.