Autoritățile locale semnatare ale Memorandumului de Cooperare DATA4ACTION au fost invitate marți, 12 mai 2015, să participe la primul Workshop regional D4A pentru construirea capacității. A fost discutată importanța raportării datelor energetice pentru Convenția Primarilor, precum și celelalte informații necesare pentru realizarea inventarelor de emisii cum sunt: informații constructive despre clădirile municipale, componența și specificațiile autovehiculelor din flota municipală, componența și consumul de energie al sistemului de iluminat public, informații despre sectorul rezidențial și despre transportul privat și comercial. În cadrul workshop-ului a avut loc o sesiune de training a autorităților locale participante, privind accesul și utilizarea instrumentului online de raportare a consumurilor municipale prin intermediul website-ului ANERGO.


A fost colectat feedback privind accesibilitatea datelor energetice ce urmează a fi raportate de către autoritățile locale observatorului energetic, pe baza căruia ANERGO va actualiza instrumentul online de raportare destinat autorităților locale, proces care va avea loc periodic pe baza sugestiilor primite. De asemenea au fost stabilite termene pentru încărcarea datelor de consum municipale în baza de date online a Observatorului Energetic Alba privind consumurile din anul 2014, specificațiile clădirilor municipale și alte date relevante în procesul de analiză a energiei utilizate de municipalități. Aceste informații vor contribui la procesul de obținere a rapoartelor energetice anuale aferente municipalităților, aducând noi oportunități de acțiune pentru autoritățile locale.