Documentul sumarizează recomandările privind politicile adresate decidenților politici de la nivel European și național pentru îmbunătățirea Accesului și Colectării Datelor Energetice pentru realizarea unei planificări energetice durabile de către autoritățile locale de la nivel sub-național.

Recomandările se bazează pe rezultatele discuțiilor de la mesele rotonde susținute la nivel European și regional din cadrul proiectului IEE-DATA4ACTION. Acestea au rezultat prin identificarea unor rupturi în legislația curentă și definirea unor elemente-cheie care ar putea fi introduce în legislația viitoare sau în revizii ale legislației actuale, pentru a facilita schimburile de date energetice.


La nivel European, recomandările pot contribui la revizuirea Directivei UE 2012/27 privind eficiența energetică, cu accent pe Articolele 1, 3, 6, 7, 9-11, 20 și 24. Recomandările au avut în vedere și Directiva CE 2009/28 privind energia regenerabilă, Directiva UE 2010/31 privind performanța energetică a clădirilor, Directivele UE 2009/72 și 73 privind piețele interne de energie electrică și gaze naturale, Directiva CE 95/46 privind protecția datelor personale, Directiva UE 2007/2 privind infrastructura spațială a informațiilor în Comunitatea Europeană (Inspire) și Regulamentul CE 1099/2008 privind statisticile din domeniul energetic.

Transpunerea eficientă a directivelor menționate mai sus este cheia pentru îmbunătățirea accesului la date pentru planificarea energetică durabilă. Măsuri adiționale care pot fi implementate direct de către Statele Membre în legislațiile naționale, pentru facilitarea accesului la date energetice, pot fi găsite în documentul de mai jos:

Recomandări politice: Îmbunătățirea schimburilor de date energetice pentru planificare energetică durabilă la nivele sub-naționale (lb. engleză)