ALEA în calitate de partener al proiectului european DATA4ACTION în România, a organizat în data de 10 mai 2016 cel de-al doilea Workshop Regional DATA4ACTION pentru Construirea Capacității Autorităților Locale.

În cadrul acestui workshop ALEA a adus în prim plan ultimele informații despre starea serviciilor furnizate de Observatorul Energetic Alba – ANERGO către autoritățile locale partenere, semnatare ale Memorandumului de Cooperare DATA4ACTION.


Au fost analizate dificultățile și succesele în procesul de colectare a datelor energetice din sectorul municipal și susținerea cu date energetice la nivel de localitate pe care ALEA o furnizează autorităților locale din regiune prin acordurile încheiate de Observatorul Energetic cu furnizorii regionali de date energetice.

Odată cu acordul semnat între Municipiul Tîrgu Mureș și ANERGO, aria de acoperire a Observatorului se extinde în afara județului Alba, în județul Mureș, conform țintei Observatorului ANERGO de a-și extinde activitățile la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru.

În cadrul „Întâlnirii Practicanților în domeniul dezvoltării energetice durabile și Convenției Primarilor” la care au participat reprezentanți din domeniul tehnic ai autorităților locale semnatare CoM, s-a discutat despre procesul de raportare în cadrul Convenției Primarilor, calendarul Convenției și termenele de trimitere ale rapoartelor de monitorizare în domeniul consumurilor energetice.

În cadrul evenimentelor au fost realizate sesiuni de instruire privind accesul autorităților locale la fișierul online de date energetice destinat autorităților locale partenere cu Observatorul Energetic – ANERGO, precum și modalități de a obține date energetice pentru clădirile aflate în administrația municipalităților prin utilizarea platformelor puse la dispoziția clienților de furnizorii de energie. Exemplu: Oficiul Virtual Electrica Furnizare, E.ON MyLine.


Printre concluziile care s-au desprins în urma celor două întâlniri, autoritățile locale înțeleg importanța efortului de a colecta date energetice din sectorul municipal, ca proces prin care se vor obține importante rezultate pe termen lung, îmbunătățindu-se calitatea datelor trimise către Convenția Primarilor în procesul de monitorizare al implementării Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă.