FEDARENE.orgMembrii FEDARENEDevino membru FEDARENE

FEDARENE este principala reţea europeană de organizaţii regionale şi locale, care implementează, coordonează şi facilitează politici energetice şi de mediu. Agenţii regionale şi locale, ministere şi departamente care lucrează în aceste domenii, sunt reprezentate în FEDARENE.

FEDARENE, o asociaţie non-profit, înfiinţată în 1990, la iniţiativa a şase regiuni europene, are acum regiuni membre din şaptesprezece diferite ţări ale Uniunii Europene.

FEDARENE este:

 • Un partener lider pentru actorii implicaţi în cererea şi oferta locală de energie
 • Iniţiator de propuneri
 • Forum pentru promovarea cooperării şi a schimbului de experienţă
 • Centru de informare şi consiliere

FEDARENE a fost creat în 8 iunie 1990, de către 6 autorităţi regionale – Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte d’Azur, Valonia, País Vasco, Aquitaine şi Nord-Pas-de-Calais. Încurajate prin diverse programe ale Comisiei Europene, aceste autorităţi a vrut să facă vocea regiunilor  auzită în dezbaterea privind politicile de mediu şi de energie la nivel european.

FEDARENE a început cu 6 regiuni şi a ajuns la 40 deja în 1995. Ca urmare a acestei dinamici, , a fost creat Biroul de la Bruxelles în noiembrie 1991. Acum FEDARENE are mai mult de 65 de membri în 15 de ţări.

Chiar de la început, FEDARENE a servit ca o punte de lansare pentru crearea de noi agenţii şi ca o intersecţie pentru o gamă largă de agenţii. Acestea nu sunt numai forţa  de dezvoltare din spatele  reţelei, dar de asemenea, joacă un rol esenţial în elaborarea de politici. Ele acţionează atât ca producători de idei la nivel regional, naţional, european şi internaţional cât şi ca aplicatori de decizii provenind de la aceste nivele.

Diversitatea membrilor sugerează că există o gamă largă de competenţe, oferind astfel soluţii pentru aproape toate preocupările legate de mediu şi energie. Pe plan local,  sensibilizează opinia publică printr-o diversitate de acţiuni, cum ar fi expoziţii, conferinţe, servicii de documentare şi întâlniri cu şcoli locale şi organismele profesionale. Ele servesc la fel atât aleşilor locali cât şi publicului prin sprijinirea şi consilierea acestora.

Obiective

 • Facilitarea dezvoltării de parteneriate inter-regionale şi, prin urmare, încurajarea schimbului de experienţă şi transfer de know-how şi tehnologie.
 • Lobby la instituţiile europene, în numele comunităţilor regionale şi locale legate de aspecte relevante din energie şi mediu.
 • Promovarea dimensiunii regionale în dezbaterile referitoare la energie şi a mediului punând accent pe cererea şi oferta locală precum şi pe urmărirea dezvoltării durabile.
 • Sprijinirea regiunilor de a-şi dezvolta capacitatea de a lua măsuri, şi, printre altele, de a le asista în crearea de organizaţii de energie şi / sau de mediu.

Servicii

 • Organizarea unor grupuri de lucru, pentru a încuraja schimbul de experienţă şi transferul de know-how
 • Furnizarea de un serviciu continuu de informare a membrilor.
 • Acţionarea asemenea  unui centru pentru diseminarea de informaţii atât pentru membrii săi cât şi pentru Instituţiilor Europene.
 • Oferirea de expertiză tehnică pentru a organizaţii europene.
 • Pregătire documente de poziţie cu privire la legislaţia europeană şi programele EU.
 • Oferirea de sfaturi cu privire la programele relevante şi la posibilităţile de finanţare. Acordarea asistenţei în formularea de propuneri de proiecte, precum şi în crearea de parteneriate.

English content

FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, ministries and departments working in these fields, are represented in FEDARENE.

FEDARENE, a non-profit association set up in 1990 at the initiative of six European regions, now has member regions from seventeen different European Union countries.

FEDARENE is:

 • A leading partner for actors involved in local supply and demand of energy
 • Initiator of proposals
 • Forum for promoting co-operation and exchange of experience
 • Centre for information and advice