Conceptul de Investiții EUCF traduce ideea de proiect al aplicantului în în limbaj financiar. Scopul formularului:

  • să ofere investitorilor si instituțiilor financiare informatiile necesare pentru evaluarea unui proiect în vedere finanțării
  • să transforme planurile locale legate de climă si energie în pachete de investiții solide și astfel să faciliteze accesul la finanțare pentru municipalități/autorități locale

EUCF: Model de Concept de Investiții (română)


www.eucityfacility.eu


Ghidul EUCF în limba engleză 2024 (Apel 6)
Website Hub Național EUCF: alea.ro/EUCF
Contact național EUCF: [email protected]