Planificare energetică, climatică și spațială integrată – pe scurt IN-PLAN (#LifeINPLAN), va permite autorităților locale și regionale să își implementeze în mod armonizat planurile de dezvoltare legate de aceste domenii.

Proiect cofinanțat prin Programul LIFE – Tranziție către energie curată – Clean Energy Transition
Perioadă de derulare: Octombrie 2022 – Martie 2026


Obiectivul general al IN-PLAN este de a dezvolta, testa și implementa procedurii IN-PLAN – o structură de sprijin de lungă durată care permite autorităților locale și regionale să își implementeze într-o manieră integrată planurile de amenajare teritorială, de energie durabilă și pentru adaptări la schimbări climatice prin:

  • integrarea planificării energetice, climatice și a teritoriului (precum și alte tipuri de instrumente de planificare, cum ar fi mobilitatea, infrastructura etc.);
  • asigurarea angajamentului la toate nivelurile politice (prin integrare verticală);
  • adecvarea măsurilor incluse cu linii bugetare specifice locale și regionale.

Prima fază a proiectului IN-PLAN va implica:

  • 15 autorități locale, denumite orașe „Far” (Lighthouses) pentru a crea, implementa și rafina procedura IN-PLAN, orientările operaționale și programul de consolidare a capacităților.
  • 30 de autorități locale și regionale denumite orașe pilot – vor beneficia, parțial, de procedura IN-PLAN.

IN-PLAN intenționează să capaciteze autoritățile locale și regionale precum și agențiile lor de energie, printr-un program în doi pași de consolidare a capacităților. Primul pas îl reprezintă derularea sesiunilor de „formare a formatorilor”- creșterea capacității a cel puțin 50 de agenții de energie și/sau dezvoltare din întreaga Europă pentru a deveni multiplicatorii procedurii IN-PLAN.

A doua fază a proiectului IN-PLAN va avea ca scop transmiterea acestor cunoștințe autorităților locale și regionale (organizații replicatoare), sprijiniți de către partenerii naționali sau multiplicatori formați în acest sens.

Va fi testată procedura IN-PLAN în Croația, Irlanda, Italia, România și Suedia și în cele din urmă va urmări instituționalizarea acesteia la toate nivelurile prin dezvoltarea a 6 grupuri de coaliție (1 la nivelul UE și 1 pentru fiecare stat menționat pentru a disemina recomandări de politici).


Consorțiul proiectului IN-PLAN:

REGEA: Agenția Regională de energie din Nord Vestul Croației (Croația) – coordonator
EKV: Agenția Regională de Energie – Innovatum Progress AB (Suedia)
AREA: Consorțiul pentru cercetare științifică și tehnologică din Trieste (Italia)
TEA: Agenția Regională de Energie din Tipperary (Irlanda)
ALEA: Agenția Locală a Energiei Alba (Romania)
IEECP: Institutul European pentru Politica Energetică și Climatică (Olanda)
UIV: Compania Urban Innovation Vienna
TUS: Universitatea Tehnologică din Shannon: Midlands Midwest (Irlanda)
FEDARENE: Federația Europeană a Agențiilor și Regiunilor pentru Energie și Mediu


Găsiți #LifeINPLAN pe: Twitter LinkedIn Facebook
Detalii suplimentare IN-PLAN: FEDARENE LIFE Public Database


Activități și publicații IN-PLAN:

28-29.03.2023 • Sesiune de formare a formatorilor IN-PLAN
20.02-04.032024 • A doua sesiune de formare a formatorilor IN-PLAN

Resurse externe:

Aplicație pentru vizualizarea geometriei urbane în Municipiul Alba Iulia


Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin doar autorilor și nu reflectă neapărat opiniile și punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale CINEA. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.