Proiectul IN-PLAN a demarat prima activitate consistentă a pachetului de creștere a capacității prin derularea sesiunilor de „formare a formatorilor” – pas esențial pentru desfășurarea ulterioară a creșterii capacităților agențiilor de energie și/sau de dezvoltare din întreaga Europă pentru a deveni multiplicatori ai procedurii IN-PLAN.


Sesiunea de „formare a formatorilor” a fost livrată către partenerii regionali de proiect în perioada 28-29 martie 2023. Aceasta a avut loc la Campusul Universitar din Thurles Irlanda și a fost organizat de partenerii irlandezi ai proiectului IN-PLAN cu sprijinul unor experți din organizațiile partenerilor de proiect.

La sesiunea de instruire a participat și delegația ALEA formată din 2 reprezentanți implicați în implementarea proiectului. Pe lângă această instruire cu caracter intern, a avut loc și o primă fază de testare a conținuturilor și metodelor care urmează a fi livrate prin programul pentru consolidarea capacităților.

Toți partenerii au fost implicați în crearea programului și identificarea celor mai potrivite metode pentru livrarea programului de creștere a capacității.

Fiecare participant a propus instrumente care să sprijine succesul programului de instruire și a putut aduce o contribuție valoroasă prin experiența proprie în ceea ce privește organizarea evenimentelor de această natură.

De asemenea sesiunea de „formare a formatorilor” a beneficiat de prezența unor invitați din partea rețelelor europene de legate de energie, care au oferit informații consistente despre noutăți din domeniul abordat de proiect, propunând sinergii cu alte activități ale rețelelor care vor fi implicate, cum ar fi ManagEnergy.


Al doilea pas va avea ca scop transmiterea acestor cunoștințe autorităților locale și regionale (organizații replicatoare) cu sprijinul partenerilor naționali, respectiv a multiplicatorilor formați în acest sens.

Detalii suplimentare proiect LIFE IN-PALN