Invitație de participare: Achiziție servicii de organizare sesiune de formare avansată
și eveniment de diseminare locală proiect CSSC Lab • DTP538


Data limită pentru postarea ofertei pe SEAP: 12.08.2022, ora 12:00


Invitație de participare, cerințe tehnice, declarație eligibilitate