Acesta a fost primul contact „de lucru” cu posibilii parteneri ai ALEA iar discuţiile s-au axat pe un domeniu foarte actual: calitatea energetică a clădirilor. Au participat reprezentanţi ai consiliilor locale, asociaţii de proprietari, autorităţi cu atribuţii în domeniul energetic şi al construcţiilor, furnizori de utilităţi, de servicii, de echipamente, firme de consultanţă şi audit energetic, arhitecţi,instituţii de învăţământ şi cercetare şi agenţii cu activitate în domeniul energetic.

Pe parcursul a patru ore de dezbateri au fost abordate teme referitoare la gestiunea eficientă a energiei în clădiri, reabilitarea termică, evaluarea principalelor pierderi de căldură şi au fost discutate soluţii de alimentare cu energie din surse regenerabile a clădirilor.

Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru schimb de experienţă, de prezentare a unor cazuri de bună practică; s-au iniţiat propuneri de colaborări viitoare între participanţi în domeniul comun de interes.