Harta socială online – Primăria Mun. Alba Iulia


Sesiunea de lansare a proiectului CEESEN-BENDER „Elaborarea acțiunilor de intervenție pentru combaterea sărăciei energetice în cartierele cu blocuri de locuințe”, proiect cofinanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene (Apel LIFE-2022-CET-ENERPOV – Abordarea intervențiilor legate de clădiri în cartiere vulnerabile) a avut loc pe 26 septembrie 2023, online. Scopul întâlnirii a fost prezentarea activităților pachetelor de lucru și stabilirea așteptărilor, definirea obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță (KPI) stabiliți, prezentarea impactului pe care proiectul îl va avea în regiunile vizate, creionarea primelor cerințe pentru proiect. Ca parte a ședinței de lansare, a avut loc și o ședință a Comitetului Director.


Ofițerul de proiect a prezentat obiectivele CINEA și ale Programului LIFE, precum și contextul politic (Directiva revizuită privind eficiența energetică cu prima definiție UE a sărăciei energetice), subliniind proiectele și inițiativele relevante care pot avea sinergii cu CEESEN-BENDER. După prezentarea motivelor pentru care acest proiect a fost selectat, s-au evidențiat recomandări generale pentru managementul proiectului și au fost accentuate greșelile frecvente care apar.

Au fost prezentate obiectivele principale și specifice ale proiectului, evidențiind etapele planului de lucru, împreună cu calendarul de realizare. Totodată a fost constituit un Comitet Director iar în ședința care a avut loc în cadrul întâlnirii de lansare s-au evidențiat sarcini ulterioare, cum ar fi înființarea unui Consiliu Consultativ și crearea unor ghiduri pentru WP-uri. A fost prezentat programul de raportare pentru programul LIFE și rapoartele interne. La final, au fost evidențiate toate rolurile partenerilor.


O sesiune importantă a întâlnirii a fost prezentarea situației actuale în privința sărăciei energetice și a Programelor de Renovare Energetică a Blocurilor Multifamiliale în țările selectate. În România, partenerul național – Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA a prezentat pe scurt starea de fapt detaliind aspectul că aproape 30% din populația românească este afectată de sărăcia energetică, 5 milioane de români au dificultăți în plata facturilor de electricitate iar trei din zece gospodării (33,3%) se confruntă cu sărăcie energetică. Astfel, prin implementarea proiectului CEESEN-BENDER, ALEA împreună cu principalele părți/organizații implicate în domeniul de interes, și-a arătat angajamentul ferm pentru a aduce o contribuție semnificativă la reducerea fenomenului sărăciei energetice din regiunea noastră vizată de proiect și anume Municipiul Alba Iulia.


Detalii proiect CEESEN-BENDERDevino membru CEESEN