sediul ccd

1. Informații generale

Programul se desfășoară în baza „Convenției cadru de parteneriat și cooperare” numărul 7223/297/16.10.2008, încheiată între Inspectoratul Școlar al Județului Alba și Agenția Locală a Energiei Alba.

2. Scop

Scopul acestui program este monitorizarea consumurilor energetice (energie electrică, gaz, apă) ale mai multor instituții de învățământ în vederea eficientizării acestora.

3. Obiective

 • Optimizarea consumurilor energetice printr-o exploatare raționala a instalațiilor și eliminarea factorilor de consum excesiv.
 • Înregistrarea unor economii de fonduri alocate consumurilor energetice.
 • Creșterea gradului de conștientizare al elevilor, personalului didactic şi al administrației instituției de învățământ cu privire la gestionarea consumului de energie și modalitățile de eficientizare ale acestuia.

4. Durata

Monitorizarea se va desfășura începând cu 1 decembrie 2008, pe o perioadă de minimum un an de zile, cu posibilitate de prelungire.

5. Desfășurarea activităților de monitorizare consum energetic

ALEA va desfășura următoarele activități:

 • Instruirea prealabilă a personalului administrativ al unității școlare privind activitatea de monitorizare;
 • Preluarea și prelucrarea datelor inițiale ale consumatorului;
 • Preluarea și prelucrarea datelor privind consumurile energetice lunare, asigurând programul informatic necesar;
 • Elaborarea rapoartelor periodice privind consumurile energetice: consumuri specifice, curbe de evoluție a acestor consumuri, identificarea unor maxime sau minime de consum, etc. ; aceste date vor fi puse la dispoziția instituției de învățământ.
 • După desfășurarea a cel puțin unui an din programul de monitorizare,  ALEA va întocmi și înainta conducerii instituției de învățământ un plan de acțiuni organizatorice și tehnice care să conducă la optimizarea consumurilor energetice.

6. Rezultate așteptate

 • Se estimează că în urma desfășurării programului de monitorizare și a aplicării planului de măsuri se vor reduce consumurile energetice cu 10-15%;
 • Reducerea corespunzătoare cu 10-15% a cantității de CO2 eliberată în urma consumurilor energetice;
 • Scăderea costurilor financiare cu energia cu un procent de 10-15%, cu posibilitatea ca această sumă să poată fi folosită în alte scopuri de către instituția de învățământ;
 • Creșterea gradului de conștientizare al elevilor și personalului didactic aparținând instituției de învățământ cu privire la gestionarea consumului de energie și modalitățile de eficientizare a acestui consum.