spires1

Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, împreuna cu 10 parteneri din Regiunea CENTRU (printre care şi CJ Alba) şi Regiunea Brandenburg implementează proiectul „Resurse Regenerabile de Energie – o Soluţie pentru Dezvoltarea Durabilă a Două Regiuni Europene” (RenERg EuReg) proiect finanţat de Comisia Europeana, in cadrul Programului Cadru 7- Regiuni ale Cunoaşterii.

Obiectivul general al proiectului este intarirea capacitatii regiunilor CENTRU si Brandenburg si a actorilor regionali de a planifica si utiliza resursele regenerabile locale si regionale ca o solutie a dezvoltarii economice durabile, prin promovarea inovarii ca politica regionala si a unor stranse legaturi intre cercetare si mediul economic.

Proiectul are ca obiective specifice:

  • Aducerea beneficiilor cercetării mai aproape de mediul de afaceri, prin dezvoltarea unor strânse legături între institutele de cercetare, autorităţi locale şi firme ;
  • Întărirea capacităţii de cercetare inovare şi transfer tehnologic a actorilor locali în beneficiul dezvoltării economice locale;
  • Asigurarea includerii politicii de cercetare şi inovare în alte planuri şi programe regionale (de ex. Planul de Dezvoltare Regională, Planul Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului, etc);
  • Dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul de know-how şi cooperare între parteneri în domeniul cercetării, în scopul asigurării unui mai bune absorbţii a fondurilor structurale şi naţionale destinate inovării;
  • Atenuarea efectelor negative asupra mediului înconjurător.

Site proiect: www.renerg.eu